Mexico City dot  Puebla dot  Veracruz dot  Catamaco dot  Villahermosa dot  Campeche dot  Merida dot  Cancun
San Cristobal   Chamula dot  Oaxaca dot  Acapulco dot  Taxco
Chamula
San Juan Chamula jest miasteczkiem w którym mieszkaj± tylko Indianie.
Chamula
Chamula
Chamula
Na głównym palcu miasta znajduje się piękny ko¶ciółek, w którym odprawia się szamańskie rytuały.
Chamula
Chamula
Chamula
Chamula
Rada Miasta (na balkonie) i jego mieszkańcy podczas obchodów jednego z indiańskich świąt.
Chamula
Chamula
Chamula
  Indiańskie dzieci na głównym placu miasteczka
Chamula
quetzacoatlinformacje użytkowemapanastępny etap

Teotihuacan dot  Tula dot  Kabah dot  Uxmal dot  Chichen Izta dot  Tulum dot  Becan dot  Palenque
Mitla dot  Monte Alban

Copyright 2002